برچسب زده شده با : شهروند سپاری

رونمایی از سامانه «شهروند سپاری»

به گزارش پایگاه خبری افق مشهد، آنچه یک شهر را به سمت هوشمندی پیش می برد، صرفاً استفاده از ابزار الکترونیک و سیستم ارتباطاتی آن شهر نیست؛ بلکه نحوه برنامه ریزی و استفاده از این ابزار درجهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان یک شهر است. در واقع هدف شهر هوشمند افزایش کیفیت زندگی شهری با […]

پایگاه خبری تحلیلی افق مشهد