برچسب زده شده با : دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

چرا سرمایه گذار داخلی باید متهم شناخته شود؟!

به گزارش پایگاه خبری افق مشهد، استادیار گروه علوم اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: مدیران شهری باید بتوانند افراد ثروت‌مند شهر را برای سرمایه‌گذاری جذب کنند. آنان با عقد قراردادهای معقول و حفظ احترام سرمایه‌گذار به عنوان فردی که مولدپروژه‌های شهری است؛ می‌توانند افراد را جذب سرمایه‌گذاری در شهر […]

پایگاه خبری تحلیلی افق مشهد