برچسب زده شده با : تلخند مشهد

شماره نهم فصلنامه تلخند مشهد – پاییز 1400

لینک دانلود شماره نهم فصلنامه تلخند مشهد : دانلود شماره نهم فصلنامه تلخند مشهد صاحب امتیاز: شرکت افق اندیشان رسانه شرق مدیرمسئول: محمدرضا زارع برزشی / سردبیر: وجیهه هوشیارفر تحریریه: میلاد خراسانی، مینا امامی، الهه رحیم زاده / طراح و صفحه آرا: سعید کربلائی

شماره هشتم فصلنامه تلخند مشهد – مهر 1400

لینک دانلود شماره هشتم فصلنامه تلخند مشهد : دانلود شماره هشتم فصلنامه تلخند مشهد صاحب امتیاز: شرکت افق اندیشان رسانه شرق مدیرمسئول: محمدرضا زارع برزشی / سردبیر: وجیهه هوشیارفر تحریریه: میلاد خراسانی، مینا امامی، الهه رحیم زاده / طراح و صفحه آرا: سعید کربلائی

علم بهتر است یا تکدی گری

منبع: خبرآنلاین

پایگاه خبری تحلیلی افق مشهد