دکتر محمد حسن درخشان با اشاره به اینکه تکمیل واکسیناسیون در جلوگیری از وخامت حال بعد از ابتلا به کرونا موثر است، گفت: استفاده از ماسک، تکمیل واکسیناسیون و پرهیز از دورهمی و اجتماعات در عدم ابتلا به کرونا موثر است.

وی ادامه داد: کسانی که دو دز واکسن را در سه ماه گذشته دریافت کردند، می توانند برای دز سوم به مراکز بهداشتی منتخب مراجعه کنند تا واکسیناسیون خود را تکمیل کنند.

دکتر درخشان با بیان اینکه واکسیناسیون در کلیه مراکز جامع خدمات سلامت و پایگاه های تجمیعی به صورت رایگان به عموم مردم ارایه می شود، گفت: دزهای اول و دوم در کاهش مرگ و میر و دز سوم در کاهش انتقال بیماری موثر است؛ بنابراین عموم مردم نباید در امر واکسیناسیون تعلل کرده و هر چه سریعتر باید واکسیناسیون خود را تکمیل کنند.

مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: عده ای از افراد هنوز برای دریافت دز دوم واکسن مراجعه نکرده اند این در حالی است که فاصله دو دز اگر از حد مشخصی فراتر رود، تاثیرگذاری کمی خواهد داشت؛ بنابراین عموم مردم باید برای تکمیل واکسیناسیون خود قبل از ورود به پیک جدید جلوگیری کنند.

منبع: برنا