شما اینجا هستید

مدیریت شهری » نیازمند فضایی هستیم که حال مردم را خوب کند
نیازمند فضایی هستیم که حال مردم را خوب کند

به گزارش پایگاه خبری افق مشهد، شهردار مشهد گفت: این دغدغه مقام معظم رهبری بود که جنوب مشهد ریه شهر بوده و ساخت و ساز نداشته باشد، امیدوارم مردم از این مجموعه لذت ببرند. محمد رضا کلائی در مراسم افتتاح زیست پارک مشهد که با حضور جمعی از اعضایشورای شهر برگزار شد، افزود: امروز شاهد افتتاح یکی از پروژه های بزرگی هستیم که قطعا نقش کلیدی در آینده شهر خواهد داشت. وی با تقدیر از تمامی دست اندرکاران اجرای پروژه زیست پارک، اظهارکرد: معاونت خدمات شهری و سازمان های زیر مجموعه آن بامدیریت آقای یعقوبی تلاش بسیار زیادی در توسعه فضاهای سبز، رفت وروب، ساماندهی بازارها، ایمنی و… داشته اند که جای تقدیردارد. شهردارمشهد تصریح کرد: ما نیازمند اینگونه فضاها هستیم و فرزندانمان نیازمند این هستند که با حیوانات،طبیعت و محیط طبیعی پراز خاک ارتباط برقرار کنند، انرژی خودشان را آزاد کنند و با طبیعت و حیواناتدوست باشند و از زندگی طبیعی دور نباشند. کلائی ادامه داد: ثمره گونه های گیاهی که در زیست پارک کاشته شده است را یکی دوسال آینده مشاهدهخواهیم کرد که نمونه بی بدیلیرا دراین محدوده ایجاد خواهد کرد. وی گفت: افتتاح بازار بزرگ شهید شوشتری و تعداد دیگری از پروژه ها برای افتتاح و بهره برداری در پیشاست. شهردار مشهد با بیان اینکه پروژه های کوچکی هم بوده که برای آن افتتاح نگرفته ایم، اظهارکرد: از جملهنصب و تجهیز پل های عابرپیاده و اقداماتی که در حوزه آتش نشانی و ایمنی و هزاران اتفاقات دیگری که شایداگر در دوره دیگری بود صدها افتتاحیه برای آنگرفته می شد، اما ترجیحمان این است آنجایی افتتاحیه بگیریمکه اطلاع رسانی آن به مردم مهم است مابقی کارها را به صورت روالعادی برای مردم انجام می دهیم. کلائی با اشاره به اینکه نا سپاسی می دانم که در این افتتاحیه پروژه بزرگ نهایت تقدیر و تشکر خود را تقدیممعاون محترم خدمات ومحیط زیست شهری، همکارنشان در سایر سازمانها نکنم، خاطرنشان کرد: حوزه خدمات شهری بسیار بزرگ است و خدمات روزانه ارائهمی دهد و با مردم ارتباط مستقیم دارد و کوچکترین خللی در آن به چشم می آید. وی ادامه داد: بسیار خوشحال هستم که به این نکته اشاره کنم که چند روز قبل از این یکی از شهرداران سابق مشهد را دیدم که از منسوال کرد معاون خدمات شهری شما کیست؟ که گفتم آقای یعقوبی، گفت باید تبریک بگویم که در این هوای گرم فضای سبز را اینگونهشاداب حفظ کرده اند این حرف را فردی می زند که خودش چند سال شهردار مشهد بوده است. شهردار مشهد اضافه کرد: عملکرد شما در معاونت خدمات شهری نه شایسته تقدیر بلکه شایسته تعجب، ابراز خوشحالی و شکرگزاری بهپیشگاه خدا است، قطعا تلاشهای شما وهمکارنتان موجب برکت شده است. کلائی گفت: اکنون در ارتفاعات جنوبی 1200هکتار فضای سبز ایجاد شده است؛ راحت است که بگوییم دراین دوره رکود، سیستمآبیاری قطره ای را برای آن پیاده کرده اند، با این مشکلات و مشقاتی که با سازمانهای موازی داریم. وی تصریح کرد: مگر جدا سازی آب شرب از آب خام کار ساده ای بود؟! مگر پروژه های سازمان پارکها کار کمی است؟! که از این بابتاز مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز و همکارانشان ممنون هستم. شهردارمشهد با تقدیر از اقدامات و تلاش های انجام شده در سازمان فردوسها و سازمان میادین، خاطرنشان کرد: همچنین حوزه روابطعمومی و مجموع فرهنگی ما در فضا سازی شهری جدا از سازمان میادین کارنکرده است و بالعکس! زیرا ما یک مجموعه بوده ایم و ازاین بابت خدا را شکر می کنیم. کلائی افزود: به جایی می رسیم که سازمان میادین در پروژه 30 هکتاری زیست پارک که بستر سرمایه‌گذاری آتی است مسولیت می‌پذیرد و برای لکه هایی که در این پارک وجود دارد درخواست سرمایه گذار می کند. وی با بیان اینکه حوزه آتش نشانی وخدمات ایمنی در دو دوره مدیرانی که مسئولیت داشته اند اقدامات بسیارخوبی را انجام داده اند کهاز این عزیزان تقدیر و تشکر می کنم، خاطرنشان کرد: در سایر حوزه های خدمات شهری نیز اقدامات و فعالیت های بسیار زیادی طیاین مدت انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد. شهردارمشهد تصریح کرد: در مجموع با توجه به اقداماتی که طی این دوره انجام شده است نمره خدمات شهری ما نه 19 و 75 بلکه 20 است و در مقابل این همه تلاش کاری از دستم بر نمی آید به جز تقدیر و تشکر. کلائی با اشاره به اینکه گاهی ما را متهم می کنند می کنند که چرا هر روز این همه پروژه افتتاح می کنید، اظهارکرد: دوستان اگر به کاربچسبند می توانند یک ماه دیگر کشت پارک را افتتاح کنند وچند ماه بعد از آن پارک 68 هکتاری ارگانیک مهندس شهرستانی را نیز بهبهره برداری برسانند ودرکنار این ها کلی پروژه برای تمام کردن هست. وی به پروژه کوه پارک اشاره کرد و گفت: اکنون به کوه پارک که وارد می شویم شوروحال مردم را می بینیم در آبشارها و فضاهای بازیو.. درکنار خانواده حال خوبی دارند، یک سال ونیم قبل هیچ چیزی به نام کوه‌پارک وجود نداشت که چیزی تحت عنوان زیست پارک وجودداشته باشد. شهردار مشهد افزود: ابتدای کار که می خواستیم کوه پارک را آغاز کنیم به دلیل وجود فشارها کسی حاضرنبود دستور کار به پیمانکاربدهد اما اکنون شاهد فضایی هستیم که مردم در آن سفره خود را پهن کرده و از طبیعت استفاده می کنند. کلائی اضافه کرد: در شهری که بخاطر کمبود فضا مجبور هستیم کافه پیاده رو ایجاد کنیم، تبدیل فضایی 2میلیون مترمربعی که دارایدید به شهر است بسیار قابل توجه است که از این بابت خدا را شکر می کنم. وی تصریح کرد: ممنون هستم از حضرت رضا(ع) که به من و همکارانم توفیق داد کاری کنیم تا مقداری حال مردم خوب شود، اما معتقدمخیلی از زمینه هایی که در این دوره ایجاد شده تازه میخ اولش بوده است زیرا پروژه کوه پارک، زیست پارک،وکوهشار، پارک مهندس شهرستانی و… […]


به گزارش پایگاه خبری افق مشهد، شهردار مشهد گفت: این دغدغه مقام معظم رهبری بود که جنوب مشهد ریه شهر بوده و ساخت و ساز نداشته باشد، امیدوارم مردم از این مجموعه لذت ببرند.

محمد رضا کلائی در مراسم افتتاح زیست پارک مشهد که با حضور جمعی از اعضایشورای شهر برگزار شد، افزود: امروز شاهد افتتاح یکی از پروژه های بزرگی هستیم که قطعا نقش کلیدی در آینده شهر خواهد داشت.

وی با تقدیر از تمامی دست اندرکاران اجرای پروژه زیست پارک، اظهارکرد: معاونت خدمات شهری و 
سازمان های زیر مجموعه آن بامدیریت آقای یعقوبی تلاش بسیار زیادی در توسعه فضاهای سبز، رفت وروب، ساماندهی بازارها، ایمنی و… داشته اند که جای تقدیردارد.

شهردارمشهد تصریح کرد: ما نیازمند اینگونه فضاها هستیم و فرزندانمان نیازمند این هستند که با حیوانات،
طبیعت و محیط طبیعی پراز خاک ارتباط برقرار کنند، انرژی خودشان را آزاد کنند و با طبیعت و حیوانات
دوست باشند و از زندگی طبیعی دور نباشند.

کلائی ادامه داد: ثمره گونه های گیاهی که در زیست پارک کاشته شده است را یکی دوسال آینده مشاهده
خواهیم کرد که نمونه بی بدیلیرا دراین محدوده ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: افتتاح بازار بزرگ شهید شوشتری و تعداد دیگری از پروژه ها برای افتتاح و بهره برداری در پیش
است.

شهردار مشهد با بیان اینکه پروژه های کوچکی هم بوده که برای آن افتتاح نگرفته ایم، اظهارکرد: از جمله
نصب و تجهیز پل های عابرپیاده و اقداماتی که در حوزه آتش نشانی و ایمنی و هزاران اتفاقات دیگری که شاید
اگر در دوره دیگری بود صدها افتتاحیه برای آنگرفته می شد، اما ترجیحمان این است آنجایی افتتاحیه بگیریم
که اطلاع رسانی آن به مردم مهم است مابقی کارها را به صورت روالعادی برای مردم انجام می دهیم.

کلائی با اشاره به اینکه نا سپاسی می دانم که در این افتتاحیه پروژه بزرگ نهایت تقدیر و تشکر خود را تقدیم
معاون محترم خدمات ومحیط زیست شهری، همکارنشان در سایر سازمانها نکنم، خاطرنشان کرد: حوزه 
خدمات شهری بسیار بزرگ است و خدمات روزانه ارائهمی دهد و با مردم ارتباط مستقیم دارد و کوچکترین 
خللی در آن به چشم می آید.

وی ادامه داد: بسیار خوشحال هستم که به این نکته اشاره کنم که چند روز قبل از این یکی از شهرداران سابق مشهد را دیدم که از منسوال کرد معاون خدمات شهری شما کیست؟ که گفتم آقای یعقوبی، گفت باید تبریک 
بگویم که در این هوای گرم فضای سبز را اینگونهشاداب حفظ کرده اند این حرف را فردی می زند که خودش چند سال شهردار مشهد بوده است.

شهردار مشهد اضافه کرد: عملکرد شما در معاونت خدمات شهری نه شایسته تقدیر بلکه شایسته تعجب، ابراز خوشحالی و شکرگزاری بهپیشگاه خدا است، قطعا تلاشهای شما وهمکارنتان موجب برکت شده است.

کلائی گفت: اکنون در ارتفاعات جنوبی 1200هکتار فضای سبز ایجاد شده است؛ راحت است که بگوییم در
این دوره رکود، سیستمآبیاری قطره ای را برای آن پیاده کرده اند، با این مشکلات و مشقاتی که با سازمانهای 
موازی داریم.

وی تصریح کرد: مگر جدا سازی آب شرب از آب خام کار ساده ای بود؟! مگر پروژه های سازمان پارکها کار کمی است؟! که از این بابتاز مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز و همکارانشان ممنون هستم.

شهردارمشهد با تقدیر از اقدامات و تلاش های انجام شده در سازمان فردوسها و سازمان میادین، خاطرنشان کرد: همچنین حوزه روابطعمومی و مجموع فرهنگی ما در فضا سازی شهری جدا از سازمان میادین کارنکرده 
است و بالعکس! زیرا ما یک مجموعه بوده ایم و ازاین بابت خدا را شکر می کنیم.

کلائی افزود: به جایی می رسیم که سازمان میادین در پروژه 30 هکتاری زیست پارک که بستر سرمایه‌گذاری آتی است مسولیت می‌پذیرد و برای لکه هایی که در این پارک وجود دارد درخواست سرمایه گذار می کند.

وی با بیان اینکه حوزه آتش نشانی وخدمات ایمنی در دو دوره مدیرانی که مسئولیت داشته اند اقدامات بسیار
خوبی را انجام داده اند کهاز این عزیزان تقدیر و تشکر می کنم، خاطرنشان کرد: در سایر حوزه های خدمات شهری نیز اقدامات و فعالیت های بسیار زیادی طیاین مدت انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد.

شهردارمشهد تصریح کرد: در مجموع با توجه به اقداماتی که طی این دوره انجام شده است نمره خدمات شهری ما نه 19 و 75 بلکه 20 است و در مقابل این همه تلاش کاری از دستم بر نمی آید به جز تقدیر و تشکر.

کلائی با اشاره به اینکه گاهی ما را متهم می کنند می کنند که چرا هر روز این همه پروژه افتتاح می کنید، 
اظهارکرد: دوستان اگر به کاربچسبند می توانند یک ماه دیگر کشت پارک را افتتاح کنند وچند ماه بعد از آن 
پارک 68 هکتاری ارگانیک مهندس شهرستانی را نیز بهبهره برداری برسانند ودرکنار این ها کلی پروژه برای تمام کردن هست.

وی به پروژه کوه پارک اشاره کرد و گفت: اکنون به کوه پارک که وارد می شویم شوروحال مردم را می بینیم در آبشارها و فضاهای بازیو.. درکنار خانواده حال خوبی دارند، یک سال ونیم قبل هیچ چیزی به نام کوه‌پارک وجود نداشت که چیزی تحت عنوان زیست پارک وجودداشته باشد.

شهردار مشهد افزود: ابتدای کار که می خواستیم کوه پارک را آغاز کنیم به دلیل وجود فشارها کسی حاضر
نبود دستور کار به پیمانکاربدهد اما اکنون شاهد فضایی هستیم که مردم در آن سفره خود را پهن کرده و از
 طبیعت استفاده می کنند.

کلائی اضافه کرد: در شهری که بخاطر کمبود فضا مجبور هستیم کافه پیاده رو ایجاد کنیم، تبدیل فضایی 2
میلیون مترمربعی که دارایدید به شهر است بسیار قابل توجه است که از این بابت خدا را شکر می کنم.

وی تصریح کرد: ممنون هستم از حضرت رضا(ع) که به من و همکارانم توفیق داد کاری کنیم تا مقداری حال مردم خوب شود، اما معتقدمخیلی از زمینه هایی که در این دوره ایجاد شده تازه میخ اولش بوده است زیرا 
پروژه کوه پارک، زیست پارک،وکوهشار، پارک مهندس شهرستانی و… هنوز سال های سال جای کار دارد.

شهردارمشهد ادامه داد: اینکه حال مردم خوب است خداراشکر می کنیم و هرکاری کرده ایم جز به برکت و 
لطف خدا و پشتیبانی حضرترضا(ع) نبوده است، زیرا اگر ما به تنهایی تمام توانمان را به خرج می دادیم اینقدر ذی نفعان مختلف بودند که این اقدام عملی نشود.

کلائی با اشاره به اینکه ما درمجموعه فعالیت هایمان به صورت یک تیم کارکرده ایم، گفت: شورای شهر و
 مجموع شهرداری، معاونتهایمختلف شهرداری و سایر بخشها به صورت هماهنگ کارکرده ایم که با قدرت
 می گویم در هیچ دوره مدیریت شهری این میزان همکاری وهماهنگی میان بخش های مختلف شهرداری و
 شورای شهر وجود نداشته است که این هماهنگی جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: درمجموع از همه همکارانم درشورای شهر و شهرداری که لبخند را روی لب مردم نشاندند،
تشکر می کنم.

به گزارش پایگاه خبری افق مشهد، شهردار مشهد گفت: این دغدغه مقام معظم رهبری بود که جنوب مشهد ریه شهر بوده و ساخت و ساز نداشته باشد، امیدوارم مردم از این مجموعه لذت ببرند.

محمد رضا کلائی در مراسم افتتاح زیست پارک مشهد که با حضور جمعی از اعضایشورای شهر برگزار شد، افزود: امروز شاهد افتتاح یکی از پروژه های بزرگی هستیم که قطعا نقش کلیدی در آینده شهر خواهد داشت.

وی با تقدیر از تمامی دست اندرکاران اجرای پروژه زیست پارک، اظهارکرد: معاونت خدمات شهری و 
سازمان های زیر مجموعه آن بامدیریت آقای یعقوبی تلاش بسیار زیادی در توسعه فضاهای سبز، رفت وروب، ساماندهی بازارها، ایمنی و… داشته اند که جای تقدیردارد.

شهردارمشهد تصریح کرد: ما نیازمند اینگونه فضاها هستیم و فرزندانمان نیازمند این هستند که با حیوانات،
طبیعت و محیط طبیعی پراز خاک ارتباط برقرار کنند، انرژی خودشان را آزاد کنند و با طبیعت و حیوانات
دوست باشند و از زندگی طبیعی دور نباشند.

کلائی ادامه داد: ثمره گونه های گیاهی که در زیست پارک کاشته شده است را یکی دوسال آینده مشاهده
خواهیم کرد که نمونه بی بدیلیرا دراین محدوده ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: افتتاح بازار بزرگ شهید شوشتری و تعداد دیگری از پروژه ها برای افتتاح و بهره برداری در پیش
است.

شهردار مشهد با بیان اینکه پروژه های کوچکی هم بوده که برای آن افتتاح نگرفته ایم، اظهارکرد: از جمله
نصب و تجهیز پل های عابرپیاده و اقداماتی که در حوزه آتش نشانی و ایمنی و هزاران اتفاقات دیگری که شاید
اگر در دوره دیگری بود صدها افتتاحیه برای آنگرفته می شد، اما ترجیحمان این است آنجایی افتتاحیه بگیریم
که اطلاع رسانی آن به مردم مهم است مابقی کارها را به صورت روالعادی برای مردم انجام می دهیم.

کلائی با اشاره به اینکه نا سپاسی می دانم که در این افتتاحیه پروژه بزرگ نهایت تقدیر و تشکر خود را تقدیم
معاون محترم خدمات ومحیط زیست شهری، همکارنشان در سایر سازمانها نکنم، خاطرنشان کرد: حوزه 
خدمات شهری بسیار بزرگ است و خدمات روزانه ارائهمی دهد و با مردم ارتباط مستقیم دارد و کوچکترین 
خللی در آن به چشم می آید.

وی ادامه داد: بسیار خوشحال هستم که به این نکته اشاره کنم که چند روز قبل از این یکی از شهرداران سابق مشهد را دیدم که از منسوال کرد معاون خدمات شهری شما کیست؟ که گفتم آقای یعقوبی، گفت باید تبریک 
بگویم که در این هوای گرم فضای سبز را اینگونهشاداب حفظ کرده اند این حرف را فردی می زند که خودش چند سال شهردار مشهد بوده است.

شهردار مشهد اضافه کرد: عملکرد شما در معاونت خدمات شهری نه شایسته تقدیر بلکه شایسته تعجب، ابراز خوشحالی و شکرگزاری بهپیشگاه خدا است، قطعا تلاشهای شما وهمکارنتان موجب برکت شده است.

کلائی گفت: اکنون در ارتفاعات جنوبی 1200هکتار فضای سبز ایجاد شده است؛ راحت است که بگوییم در
این دوره رکود، سیستمآبیاری قطره ای را برای آن پیاده کرده اند، با این مشکلات و مشقاتی که با سازمانهای 
موازی داریم.

وی تصریح کرد: مگر جدا سازی آب شرب از آب خام کار ساده ای بود؟! مگر پروژه های سازمان پارکها کار کمی است؟! که از این بابتاز مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز و همکارانشان ممنون هستم.

شهردارمشهد با تقدیر از اقدامات و تلاش های انجام شده در سازمان فردوسها و سازمان میادین، خاطرنشان کرد: همچنین حوزه روابطعمومی و مجموع فرهنگی ما در فضا سازی شهری جدا از سازمان میادین کارنکرده 
است و بالعکس! زیرا ما یک مجموعه بوده ایم و ازاین بابت خدا را شکر می کنیم.

کلائی افزود: به جایی می رسیم که سازمان میادین در پروژه 30 هکتاری زیست پارک که بستر سرمایه‌گذاری آتی است مسولیت می‌پذیرد و برای لکه هایی که در این پارک وجود دارد درخواست سرمایه گذار می کند.

وی با بیان اینکه حوزه آتش نشانی وخدمات ایمنی در دو دوره مدیرانی که مسئولیت داشته اند اقدامات بسیار
خوبی را انجام داده اند کهاز این عزیزان تقدیر و تشکر می کنم، خاطرنشان کرد: در سایر حوزه های خدمات شهری نیز اقدامات و فعالیت های بسیار زیادی طیاین مدت انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد.

شهردارمشهد تصریح کرد: در مجموع با توجه به اقداماتی که طی این دوره انجام شده است نمره خدمات شهری ما نه 19 و 75 بلکه 20 است و در مقابل این همه تلاش کاری از دستم بر نمی آید به جز تقدیر و تشکر.

کلائی با اشاره به اینکه گاهی ما را متهم می کنند می کنند که چرا هر روز این همه پروژه افتتاح می کنید، 
اظهارکرد: دوستان اگر به کاربچسبند می توانند یک ماه دیگر کشت پارک را افتتاح کنند وچند ماه بعد از آن 
پارک 68 هکتاری ارگانیک مهندس شهرستانی را نیز بهبهره برداری برسانند ودرکنار این ها کلی پروژه برای تمام کردن هست.

وی به پروژه کوه پارک اشاره کرد و گفت: اکنون به کوه پارک که وارد می شویم شوروحال مردم را می بینیم در آبشارها و فضاهای بازیو.. درکنار خانواده حال خوبی دارند، یک سال ونیم قبل هیچ چیزی به نام کوه‌پارک وجود نداشت که چیزی تحت عنوان زیست پارک وجودداشته باشد.

شهردار مشهد افزود: ابتدای کار که می خواستیم کوه پارک را آغاز کنیم به دلیل وجود فشارها کسی حاضر
نبود دستور کار به پیمانکاربدهد اما اکنون شاهد فضایی هستیم که مردم در آن سفره خود را پهن کرده و از
 طبیعت استفاده می کنند.

کلائی اضافه کرد: در شهری که بخاطر کمبود فضا مجبور هستیم کافه پیاده رو ایجاد کنیم، تبدیل فضایی 2
میلیون مترمربعی که دارایدید به شهر است بسیار قابل توجه است که از این بابت خدا را شکر می کنم.

وی تصریح کرد: ممنون هستم از حضرت رضا(ع) که به من و همکارانم توفیق داد کاری کنیم تا مقداری حال مردم خوب شود، اما معتقدمخیلی از زمینه هایی که در این دوره ایجاد شده تازه میخ اولش بوده است زیرا 
پروژه کوه پارک، زیست پارک،وکوهشار، پارک مهندس شهرستانی و… هنوز سال های سال جای کار دارد.

شهردارمشهد ادامه داد: اینکه حال مردم خوب است خداراشکر می کنیم و هرکاری کرده ایم جز به برکت و 
لطف خدا و پشتیبانی حضرترضا(ع) نبوده است، زیرا اگر ما به تنهایی تمام توانمان را به خرج می دادیم اینقدر ذی نفعان مختلف بودند که این اقدام عملی نشود.

کلائی با اشاره به اینکه ما درمجموعه فعالیت هایمان به صورت یک تیم کارکرده ایم، گفت: شورای شهر و
 مجموع شهرداری، معاونتهایمختلف شهرداری و سایر بخشها به صورت هماهنگ کارکرده ایم که با قدرت
 می گویم در هیچ دوره مدیریت شهری این میزان همکاری وهماهنگی میان بخش های مختلف شهرداری و
 شورای شهر وجود نداشته است که این هماهنگی جای تقدیر دارد.

وی ادامه داد: درمجموع از همه همکارانم درشورای شهر و شهرداری که لبخند را روی لب مردم نشاندند،
تشکر می کنم.

منبع:  پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری تحلیلی افق مشهد