برچسب زده شده با : حکمرانی شهری

حکمرانی شبکه ای در حمل و نقل شهری

حمل و نقل شهری یکی از پیچیده ترین حوزه های خط مشی گذاری است. برخی از وجوه این پیچیدگی به شرح زیرند:– گستردگی مخاطبان: همه اقشار و اصناف شهروندان برای انجام سفر و دسترسی به مایحتاج زندگی به خدمات حمل و نقل شهری وابسته اند و موضوع خط مشی های حوزه حمل و نقل شهری […]

پایگاه خبری تحلیلی افق مشهد